Kucie metali i jego specyfika

Kucie metali i jego specyfika

Kucie metali jest procesem technologicznym stanowiącym jedną z form obróbki plastycznej. Polega na odkształcaniu materiału, do czego może dochodzić czy to za pomocą uderzeń, czy to z wykorzystaniem nacisku, jaki są w stanie wytworzyć narzędzia do kucia. Proces ten może być realizowany ręcznie, dość powszechne jest jednak również wykorzystywanie specjalnych przyrządów kuźniczych. Te charakteryzują się większą precyzją, pozwalają też na uzyskanie wyższej jakości produktu finalnego. Celem kucia metali jest niezmiennie nadanie im oczekiwanego kształtu, kucie wpływa jednak również na jego strukturę oraz własności mechaniczne. Efekt końcowy kucia zwykle jest opisywany jako odkuwka.

Kucie metali jest zadaniem, które można zrealizować na wiele sposobów. W tym kontekście mówi się więc choćby o kuciu swobodnym oraz o kuciu matrycowym, do którego dochodzi zarówno w matrycach otwartych, jak i zamkniętych. Jego szczególną postacią jest kucie precyzyjne. Dziś kucie dzieli się także z uwagi na to, jaka maszyna znalazła zastosowanie w jego trakcie.

Jeżeli jesteś zainteresowany, takimi produktami jak narzędzia do kucia, to zapoznaj się z naszą oferta na kuzniaosowiec.pl.