Kucie metali i jego specyfika

Kucie metali i jego specyfika

Kucie metali jest procesem technologicznym stanowiącym jedną z form obróbki plastycznej. Polega na odkształcaniu materiału, do czego może dochodzić czy to za pomocą uderzeń, czy to z wykorzystaniem nacisku, jaki …

Odkuwki i ich znaczenie

Odkuwki i ich znaczenie

Odkuwka jest produktem hutniczym, który powstaje dzięki procesowi wykuwania. Oznacza to, że każda z nich jest w całości wyrabiana z wykorzystaniem tylko jednego kawałka materiału. Może być wytwarzana z różnych …